Måndag 19 augusti 2019

Skapar förutsättningar för livsmedelsexport

Regeringen fattade nyligen ett beslut som innebär en fortsatt offensiv satsning på export av svenska livsmedel. I pengar handlar det om 16 miljoner kronor.

– Min ambition är att skapa förutsättningar för svenska livsmedelsföretag att lyckas pе exportmarknaden. Pengarna bidrar till fler möjligheter för företag att satsa på export genom ytterligare främjande aktiviteter som mässor med en gemensam Sverigemonter men också riktade kampanjer och kommunikationsinsatser, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Och utrikesminister Ann Linde pekar på vikten av att vara offensiv i det här sammanhanget.

– Utrikeshandeln är livsviktig för Sverige. 1,4 miljoner svenskar har ett jobb att gå till tack vare vår export. Livsmedelssektorn är en viktig del av svensk export. För att stötta exporten framöver kommer regeringen utveckla exportstrategin med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, säger hon.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet