Tisdag 21 augusti 2018

60 nya förskoleplatser i Skara kommun

60 nya förskoleplatser behöver stå klara redan i Skara i januari 2018. Lösningen finns på Katedralskolan.

Enligt Skollagen ska kommuner erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. Idag står det 88 barn i Skara i kö till en förskoleplats fram till och med maj 2018.

För kunna erbjuda de barn som har rätt till en plats, öppnar kommunen nu tre förskoleavdelningar med plats för totalt 60 barn och nio anställda, på Katedralskolan.

– Vi kommer att anpassa inomhusmiljön utifrån de regler som finns kring att bedriva förskoleverksamhet och utomhusmiljön kommer att säkras upp genom en inhägnad yta i direkt anslutning till förskolan. För oss är det en självklarhet att utreda dessa frågor innan vi bedriver någon form av verksamhet, säger Jonny Palmkvist, barn- och utbildningschef, i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer