Fredag 22 mars 2019

Alliansen är beredd att styra Skara

Ylva Pettersson (M) blir nytt kommunalråd i Skara. Foto: Martin Frick
Ylva Pettersson (M) blir nytt kommunalråd i Skara. Foto: Martin Frick

Om alliansen får som de vill, blir Ylva Pettersson (M) Skaras nya kommunalråd. Vid hennes sida, som vice ordförande i kommunstyrelsen, Lars Berg (C). Men det blir en balansakt. De fyra allianspartierna har bara 20 av 45 mandat i fullmäktige och är utan majoritet i alla nämnder.

I Skara kommun är de fyra alliansenspartierna beredda att ta över styret. Men de får tillsammans bara 20 av 45 mandat.  De rödgröna har tillsammans 18 mandat och Sverigedemokraterna har sju. Detta innebär SD inte bara är vågmästare i kommunfullmäktige, utan också i samtliga nämnder.

– Vi är väl medvetna om matematiken. Vi är inte i närheten av egen majoritet. Detta blir en utmaning, vi är inte blinda för det, säger Leif Brohede (KD).

Maktskifte

Maktskiftet blir möjligt också tack vare att Liberalerna bryter upp från tidigare samarbete med de rödgröna.

– Det var ett enkelt val. Vi har gjort mycket bra tillsammans med Socialdemokraterna. Men våra väljare tycker inte om det. Nu är vi tillbaka där vi hör hemma, säger Marlene Zackrisson (L)

Alliansen säger blankt nej till samarbete med Sverigedemokraterna.

– Vi har fått förfrågan från dem om att förhandla, men vi har tackat nej, säger alliansens kommunalrådskandidat Ylva Pettersson (M).

I alliansens interna arbetsordning är partierna mycket tydliga på denna  punkt:

– Vi vill inte att Sverigedemokraterna, med deras värdegrund, ska få inflytande över hur kommunen styrs, skriver M, C, KD och L.

Ny dialog

Samtidigt öppnar alliansen upp för en ny dialog i kommunen.

– Vi vill föra en dialog i alla nämnder och styrelser och lyssna in förslag och tankar från alla ledamöter, säger Ylva Pettersson (M) och lovar en stor öppenhet med information inför beslut till alla partier.

– Skara behöver en helt ny arbetston för Skaras bästa, tillägger hon.

– Detta kommer ta tid, men vi är också beredda att också före sammanträden, ha en dialog med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, understryker Lars Berg (C) som kommer föreslås till ny första vice ordförande i kommunstyrelsen.

– I varje fall Miljöpartiet ser positivt på det, säger han.

I en insändare i tidningen Sklt markerar Miljöpartiets gruppledare att partiet tackat nej till samarbete med alliansen, men att partiet är mycket positiva till att ta politiskt ansvar och gärna samtalar om kommunens ”ekonomiska förutsättningar att möta kommande utmaningar”.

Gratis bussar

Vid torsdagens pressträff presenterade alliansen en principiell avsiktsförklaring. Alliansen prioriterar kommunens kärnverksamheter; vård, omsorg och skola.

– Detta är en tydlig vision för oss, och inget ”fluff”-dokument, säger Ylva Pettersson.

Bland annat lovar partierna att alla äldre över 85 år, utan behovsprövning, ska garanteras hemtjänst och möjlighet till särskilt boende. Dessutom att se över möjligheterna att pensionärer över 65 år ska erbjudas gratis busstrafik.

– Vi vill långsiktigt stärka attraktionskraften för Katedralskolan, markerar Ylva Pettersson.

Partierna vill stärka Skaras kulturprofil, bland annat med medeltidsfestival och kulturfestival. Och att lyfta fram Skaras bokskatter.

– Skara har en fantastisk historia och är en kulturstad som vi vill värna, säger hon.

Till ny ordförande i kommunfullmäktige nomineras Jan-Olof Bohlin (M) och till vice ordförande Sven-Olof Ask (M).

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer