Tisdag 25 september 2018

Anders Forsberg döms av hovrätten

Anders Forsberg.
Anders Forsberg.

Anders Forsberg, Skara, döms av Göta Hovrätt till ett års fängelse för grov förskingring. Forsberg var tidigare ledamot i riksdagen för Sverigedemokraterna.

Det var under åren 2013-2015 som den f.d. riksdagsmannen vid tio tillfällen förde över sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor från partidistriktets bankkonto till sin egen firmas konto. Den Anders Forsberg har erkänt detta, men begärde ändå att hovrätten skulle frikänna honom. Han har betalat tillbaka pengarna och menar själv att han inte har orsakat partidistriktet någon skada.

Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten och konstaterar att mannens agerande inneburit vinning för honom själv och skada för partidistriktet i den mening som avses i förskingringsbestämmelsen. Även hovrätten bedömer förskingringsbrottet som grovt.

Hovrätten delar dessutom tingsrättens uppfattning i fråga om påföljd och dömer Forsberg till ett års fängelse. Ett hovrättsråd gör dock en annan bedömning i denna del och ville i stället bestämma påföljden till villkorlig dom och dagsböter.

Anders Forsberg lämnade sitt uppdrag i riksdagen som följd av rättsprocessen.

Sedan dess har han istället arbetat för Sverigedemokraternas landsbygdspolitiska talesperson i riksdagen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer