Tisdag 25 september 2018

Bert överklagar bygglovbeslut

Bert Karlssons bolag Jokarjo AB överklagar Skara kommuns beslut att inte ge bygglov för bolagets ”Rullebo”-hus vid Stora Ekeberg, uppger tidningen NLT.

Jokarjo har tidigare fått bygglov för att tillfälligt använda de mobila byggnaderna vid Stora Ekeberg för asylboende.

Men när Jokarjo sökte nytt tillfälligt bygglov våren 2017 för att kunna hyra ut husen till studentboende sa kommunen nej. Kommunen anför flera argument, bland annat att det saknas detaljplan för området.

Jokarjos juridiska ombud anser detta vara obegripligt att kommunen samtidigt godkänt studentboende vid Skara sommarlands camping, uppger NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet