Torsdag 28 september 2023

Bräcke diakoni öppnar redan i juni

Bräcke diakoni öppnar sin nya vårdcentral i Skara redan i juni. Det innebär att det inte behöver bli glapp efter nedläggningen av regionens vårdcentral.
-Vi rekryterar läkare till såväl den nya vårdcentralen som till vår befintliga vårdcentral Vilan, säger Bräcke diakonis Erik Andersson.

Bräcke diakoni räddar den kaotiska vårdsituationen i Skara genom att öppna sin nya vårdcentral redan i juni.

-Vi rekryterar 2-3 nya läkare till vår nya vårdcentral i regionens nuvarande lokaler, bekräftar områdeschefchef Erik Andersson. Samtidigt rekryterar vi ytterligare ett par läkare till vårdcentralen Vilan, som kommer vara vår stora vårdcentral.

Vilans vårdcentral kommer därmed baseras på cirka 10 läkartjänster. På den mindre vårdcentralen kommer det utöver 2-3 läkare finnas sjuksköterskor och undersköterskor.

Inget glapp

-Denna lösning bygger på att vi hjälper Närhälsan fram till 31 maj, och att Närhälsan å andra sidan stöttar oss i juni, säger Erik Andersson

Därmed ser det ut som att det inte kommer bli ett glapp mellan Närhälsans nedläggning av sin vårdcentral och den nya centralen.

-Nej, jag hoppas att vi kommer klara det bra, säger Erik Andersson. Det är svårt att bedöma var patienterna kommer att söka sig.

I dagarna har förhandlingsomgång två avslutats.

-Vi för en mycket positiv och konstruktiv diskussion, säger Erik Andersson.

I förhandlingarna ingår regionens dyra lokaler för nuvarande vårdcentral. De kostar regionen ett par miljoner kronor om året till år 2027. Men  Bräcke diakoni kommer enbart ta över delar av dessa lokaler. Dessutom vill inte Bräcke diakoni teckna något långt hyreskontrakt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor