Fredag 29 september 2023

Dyr nedläggning av vårdcentralen

Avvecklingen av Närhälsans vårdcentral i Skara kommer kosta skattebetalarna över 22 miljoner kronor för hyror till år 2027. Bräcke Diakoni startar sin nya central först i höst och är inte lockade att ta över regionens lokaler. På torsdagen fastställdes nedläggningen av vårdcentralen till den 31 maj.

Regionen sitter fast i ett hyresavtal för sin vårdcentral i Skara till juni år 2027. Så oavsett när Bräcke Diakoni startar sin nya vårdcentral i Skara, så kommer lokalerna kosta regionen många miljoner under många år. Hyran för vårdcentralen är cirka 2 miljoner kronor per år. Prislappen för nedläggningen blir troligen minst 22 miljoner kronor.

Gunilla Druve-Jansson (C) är ledamot av regionfullmäktige och ordförande för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg:

Är detta rimligt?

-Det får du fråga Närhälsans primärvårdsstyrelse om. Det är de som tecknat detta hyreskontrakt. Vi har bara följt deras förslag.

Vem ska betala den notan – det blir väl ändå skattebetalarna?

-Det får Närhälsan göra. Som beställare i hälso- och sjukvårdsnämnden måste jag behandla regionens egna och privata vårdcentraler lika.

Men du har två roller; du är också med i regionfullmäktige och därmed ägare till Närhälsan. Där har du godkänt att vårdcentralen läggs ner?

-Det byggde på Närhälsans bedömning att den under lång tid inte fungerat och inte varit i ekonomisk balans.

När ni tog beslutet om nedläggning, hävdades att det fanns företag som var beredda att ta över. Vilka var de?

-Det fanns informella kontakter och några intressenter. Men jag kan inte säga vilka. Hade vi sluppit ta ärendet till regionfullmäktige så hade ärendet lösts smidigare. Då hade primärvårdsstyrelsen själva kunna ta besluten och se till att en ny aktör var på plats när vårdcentralen stängs. Processen har blivit för lång.

Att lägga ner vårdcentraler är väl ändå så principiellt viktigt att sådana beslut ska tas vid ett öppet regionfullmäktige?

-Det sitter folkvalda även i Primärvårdsstyrelsen.

Är det inte ansvarslöst av fullmäktige att försätta patienter och en kommun i en sådan situation?

-Nej. Vi ska garantera att det finns en vårdcentral i varje kommun. Och det gör regionen. Det finns en vårdcentral i Skara även efter nedläggningen. Men jag är inte nöjd med processen. Vi borde haft bättre dialog.

Borde inte regionen löst den frågan innan beslutet i fullmäktige?

-Det får du fråga regionstyrelsens och regionfullmäktiges ledning om.

Har inte regionen tvingat in Bräcke Diakoni i ett hörn – de ville ju egentligen inte starta en ny vårdcentral. Men måste göra det, när ingen annan intressent finns?

-Jag har inte tvingat Bräcke Diakoni till detta. Det är i så fall Närhälsan som gjort det. Jag vägrar ikläda mig rollen som dödgrävare för något som andra initierat.

Vem är ansvarig för denna situation?

-Ytterst är det Närhälsans primärvårdsstyrelse.

Vilket råd ger du oroliga patienter som inte vet var de ska ta vägen?

-De informeras brevledes. Antingen erbjuds de en ny vårdcentral eller en annan lösning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor