Onsdag 26 februari 2020

E20:s sträckning leder till vräkning?

Trafikverket stämmer en fastighetsägare som vägrar flytta på grund av breddningen av E20 mellan Skara och Ledsjö.

Kommande år ska E20 breddas. Senast år 2025 ska E20 genom hela Skaraborg vara breddad, med huvudsakligen 2+2 vägar.

I november 2018 fastställdes sträckningen mellan Skara och Ledsjö och vann laga kraft efter prövning i regeringen. Därefter har Trafikverket löst in ett tiotal fastigheter.

Men en fastighetsägare vägrar acceptera den ersättning som Trafikverket erbjuder och vägrar flytta. En stämningsansökan är inlämnad. Verket menar att fastighetsägaren omgående måste lämna sin fastighet, annars väntar avhysning, uppger tidningen NLT.

320 miljoner

Den åtta kilometer långa sträckan Skara-Ledsjö ska byggas om i befintlig sträckning till mötesfri landsväg med omväxlande 2+2- och 1+1-sträckor separerade med mitträcken. Den totala kostnaden beräknas till 320 miljoner kronor.

Minst 40 procent kommer att bli 2+2-väg. Den befintliga plankorsningen vid Ledsjö byggs om till en planskild trafikplats.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer