Onsdag 26 september 2018

-Enklare att få hemtjänst för äldre

Centerpartisterna Lars Berg och Gunilla Druve Jansson vill att det ska bli enklare att få hemtjänst i Skara kommun.

Centerpartiet i Skara föreslår därför att det ska vara möjligt för äldre personer att utan biståndsbedömning kunna vända sig direkt till utföraren, privat eller offentlig hemtjänst, för att kunna få en viss insats.

I en motion till kommunfullmäktige påpekar de att många kommuner redan har erbjudit äldre hjälpinsatser utan biståndsbedömning för att göra hjälpen mer lättillgänglig. Det finns idag i ett 80-tal kommuner.

Många kommuner har positiva erfarenheter av denna förenklade biståndsbedömning. Samtidigt har kommuner också avbrutit detta då de rättsliga förutsättningarna har varit oklara. Men nu blir förenklad biståndsgivning lag, och kommer sannolikt att vara på plats den 1 juli 2018 om riksdagen tar beslut i vår. Lagen kommer att vara frivillig att tillämpa för kommunerna.

Motionens förslag bygger på den nya lagen som ger möjlighet att ge hemtjänstinsatser utan särskild prövning för exempelvis omvårdnad, städning, handling, trygghetslarm eller annat som kan öka kvaliteten för äldre utan behovsprövning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer