Tisdag 21 augusti 2018

Förvaltningschef slutar i Skara

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Efter att kritik framförts mot Lars Lundgren slutar han nu som förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Skara kommun.

Under hösten 2017 har Skara kommun genomfört en intern analys av ledarskapet och arbetsmiljön på kultur och fritidsförvaltningen. Bakgrunden är en skrivelse från fackförbundet DIK till kommundirektör Gustaf Olsson angående den tidigare bibliotekschefens avslutade anställning.

I skrivelsen framgår det att man vill veta vilka åtgärder kommunen planerar för att minimera risken att personal slutar på grund av förvaltningsledningen och att man efterlyser en hållbar arbetsmiljö för personalen på kultur och fritid.

– När situationen på kultur och fritid blev känd för mig valde jag att starta en intern analys för att få en tydlig bild över situationen. Vårt fokus har varit att ta reda på hur medarbetarna upplever ledarskapet på förvaltningen och hur deras arbetsmiljö är, säger Gustaf Olsson kommundirektör i Skara kommun, i ett pressmeddelande.

Under analysen har förvaltningschefen och nio av hans närmaste medarbetare intervjuats. Analysen visar att det finns delade meningar vad gäller styrning och ledning samt att förtroendet mellan ledning och delar av personalorganisationen sviktar.

Lars Lundgren avslutar sin anställning i Skara kommun den 31 december. Fram till dess ska han slutföra vissa påbörjade uppdrag.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer