Måndag 19 augusti 2019

Framtiden osäker för vårdcentral i Skara

Bräcke diakoni i Skara.
Bräcke diakoni i Skara.

Bräcke Diakoni överväger att stänga vårdcentralen Malmen i Skara. Våren 2016 tvingades stiftelsen ta över centralen när regionägda Närhälsan la ner sin vårdcentral.
– Ska det fortsatt finnas två vårdcentraler i Skara så måste förutsättningarna förändras radikalt, säger Erik Andersson i en insändare.

För två år beslöt Västra Götalandsregionens regionfullmäktige att lägga ner den regionägda Närhälsans vårdcentral vid Malmgatan i Skara. Kvar blev den privata vårdcentralen Vilan som drivs av stiftelsen Bräcke Diakoni.

Det fanns dock inte någon förberedelse för att någon annan aktör skulle starta en ny vårdcentral, varför Bräcke Diakoni på mycket kort varsel, före sommaren 2016, tvingades öppna vårdcentralen Malmen, i Närhälsans gamla lokaler.

Nu varnar Bräcke Diakonis områdeschef Erik Andersson för att Bräcke Diakoni kanske inte kan klara av att driva vårdcentralen.

– Vi har påtalat för regionen att pengarna inte kommer att räcka till allt vi förväntas göra. Bräcke Diakoni är en idéburen organisation, en stiftelse. För oss är det avgörande att vi ges möjlighet att driva verksamheter i ekonomisk balans. Dessvärre ser inte situationen ut så för vårdcentralen Malmen, trots vackra ord om satsningar på primärvården. Ska det fortsatt finnas två vårdcentraler i Skara så måste förutsättningarna förändras radikalt, säger Erik Andersson i en insändare.

När regionpolitikerna 2016 la ner vårdcentralen i Skara, klubbades också liknande nedläggningar på fyra ytterligare platser i Västra Götaland. En av orterna var Åmål, som också blev av med sin Närhälsan. I Åmål risker idag den kvarvarande privata vårdcentralen också att stängas. På grund av allvarliga kvalitetsbrister. Effekten kan då bli att Åmål blir första kommun i länet som är helt utan vårdcentral.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer