Onsdag 26 juni 2019

Gudstjänst efter 900 år i Sveriges äldsta kyrka

Kyrkan i Kata gård som numera fått en överbyggnad är sannolikt Sveriges äldsta. Foto: Skara stift
Kyrkan i Kata gård som numera fått en överbyggnad är sannolikt Sveriges äldsta. Foto: Skara stift

Det är 900 år sedan förra gången. Men nu är det dags igen. På söndag firas gudstjänst vid stenaltaret på Kata gård i Varnhem.

Det är biskop Åke Bonnier som ska leda den unika samlingen. Det sker i resterna av den kyrka som hittades vid utgrävningarna i Varnhem för några år sedan.

Då fann man lämningarna av en stenkyrka som byggdes i mitten av 1000-talet och som sannolikt är den äldsta i sitt slag. Arkeologerna hittade också den gamla altarskivan, som efter lagning återfick sin plats i kyrkans kor.

Stenkyrkan användes fram till mitten av 1100-talet. Sedan dess har ingen hållit gudstjänst firat nattvard vid dess altare, men nu är det alltså dags igen.

Mässan hålls söndagen 13 januari kl 15.00. Biskop Åke Bonnier leder samlingen tillsammans med Emanuel Carlsson, präst i Varnhem samt stiftsadjunkt Martin Wikman.

Innan gudstjänsten berättar Maria Vretemark från Västergötlands museum och Marie Wennerholm från Skara kommun kort om Kata gård. Efter mässan bjuds till kyrkkaffe i Ryttaregården.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer