Måndag 19 augusti 2019

IB-programmet på Katedralskolan får lovord

International Baccalaureate (IB) på Katedralskolan håller god kvalitet. Detta visar rapporten som huvudorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO) tagit fram efter inspektionen av programmet.

– Vi har fått ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra arbete med våra IB-elever, men vi har också fått tips på hur vi kan utveckla vårt arbete och bli ännu bättre i framtiden, säger Annemarie Matsson, lärare och koordinator på IB-programmet, i ett pressmeddelande.

Under hösten 2018 har Katedralskolan haft skolinspektion från huvudorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO). Under inspektionen granskas allt som har med utbildningen att göra, både dokumentation och verksamhet.

I fredags kom slutrapporten och den visar att IB-programmet på Katedralskolan håller måttet och erbjuder bra utbildning enligt IBO:s krav. I rapporten framförs lovord på områden där skolan visat på mycket bra arbetssätt och där lyfts framförallt den elevnära praxisen som varierande undervisning och arbetssättet med formativ och summativ bedömning.

– Självklart är det glädjande att höra de saker som vi gör bra. Men eftersom vi hela tiden strävar efter att utveckla verksamheten sätter vi stort fokus vid de rekommendationer på områden som kan förbättras, säger Maria Lans, rektor på Katedralskolan.

En inspektion likt denna görs vart femte år och områden som kan förbättras och utvecklas är bland annat en tydligare ledningsstruktur och en mer långsiktigt planering och budget.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer