Onsdag 26 september 2018

Oklart när stationsplatsen byggs om

Stationsplatsen i Skara kommun ska byggas om. Men ingen vet när.
Stationsplatsen i Skara kommun ska byggas om. Men ingen vet när.

Ombyggnationen av stationsplatsen i Skara skulle ha kommit igång före sommaren. Nu skjuts den på framtiden. Anledningen är att det kommit in för få anbud.

Stationsplatsen i Skara ska i framtiden vara en mötesplats och inte en parkeringsplats, enligt kommunen. Området mellan stationshuset och Björndammen ska både ha en park- och torgmiljö.

Men ännu har inte arbetet med ombyggnationen kommit i gång. Detta eftersom Skara kommun fått in för få anbud och beslutat att inte anta det som kommit in.

– Konjunkturen gör att alla entreprenörer har fullt upp och priserna har gått upp. Nu tänker vi lägga ihop arbetet med busshållplatser och stråk på södra sidan stationshuset med anläggandet av stationsplatsen, med hopp om att detta kan ge oss fler och rimligare anbud, konstaterar stadsarkitekt Anders Kyrkander, i ett pressmeddelande.

Processen med anbud har alltså fördröjt arbetet med stationsplatsen. Ombyggnationen av stationsplatsen kan därför istället komma att bli en del av och ingå i planen för hela stationsområdet.

Detaljplanen för hela stationsområdet ska tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde för samråd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet