Onsdag 26 september 2018

Inget studentboende vid Stora Ekeberg

Det blir inget studentboende vid Stora Ekeberg utanför Skara. Kommunens miljö- och byggnadsnämnd har åter avslagit en ansökan från företaget Jokarjo.

Jokarjo har ansökt om ett tillfälligt bygglov på fem år för att upplåta villavagnarna vid Stora Ekeberg, Axvall, för studenter. Men för andra gången säger nu kommunen nej till detta.

Nämndens motiv är att det sökande företaget inte kunnat visa att detta är ett tillfälligt behov.

Vid tidigare beslut har nämnden motsatt sig bygglov med hänvisning till brist på samhällsservice och att området riskerar att leda till social segregering.

I augusti fattade samma nämnd beslut om att avslå ett permanent bygglov. Länsstyrelsens rev dock upp det beslutet, eftersom länsstyrelsen ansåg att kommunen borde ha uppfattat ansökan om ett permanent bygglov, som en ansökan om ett tillfälligt bygglov.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet