Lördag 28 januari 2023

Kent Johansson får pris

Kent Johansson.
Kent Johansson.

Kent Johansson från Skara har tilldelats Förvaltningshögskolans pris, som han delar med Barbro Holmberg. De får priset för deras arbete med att nyttiggöra forskning inom offentlig förvaltning.

Kent Johansson har haft en lång politisk karriär inom Centerpartiet. Han har dessutom även varit regionråd i Västra Götalandsregionen, medlem av EU:s regionkommitté och ledamot i Europaparlamentet.

Kent Johansson har också under många år varit engagerad i folkbildning, och har bland annat varit ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, och förbundsordförande för Studieförbundet vuxenskolan. Han har också suttit styrelsen för Statens kulturråd.

– En personlig anekdot är att jag gick på Katedralskolan i Skara, där lärde jag mig av min samhällslärare när jag inte alltid fick de högsta poängen på proven att det kanske inte alltid står rätt i läroböckerna, för de kanske inte alltid hängt med i forskningen. Så jag har alltid känt mig väldigt tröstad av att hänga med i forskningen. Ett stort tack till Förvaltningshögskolan och Göteborgs universitet för det här priset, säger Kent Johansson, till Göteborgs universitets webbsida.

Motiveringen till priset lyder: Barbro Holmberg och Kent Johansson har under sina långa karriärer som politiska ledare, ämbetsmän och utredare bidragit till en öppen, intellektuell och på vetenskaplig grund baserad diskussion om hur svensk förvaltning bör organiseras för att möta framtidens utmaningar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet