Måndag 23 juli 2018

Klart för 100 nya anställda i Skara

Foto: Camilla Veide
Foto: Camilla Veide

Arbetsförmedlingen har nu gjort klart med drygt 2 300 kvadratmeter stora kontorslokaler som ska inrymma både den nya kundtjänstverksamheten, som är under uppbyggnad i Skara, och den befintliga Arbetsförmedlingen. 

Lokalen ligger på Afsengatan 4, strax sydväst om stadskärnan.

Bakgrunden till etableringen av Arbetsförmedlingens nya verksamhet i Skara är att myndigheten utvecklar sin service. Både arbetssökande och arbetsgivare får ökade möjligheter att sköta fler av sina ärenden digitalt och få service på distans.

– På sikt kommer upp mot 100 medarbetare att ge stöd och service till kunder i hela landet från Skara. Det blir en vanlig arbetsförmedling, fast man träffar arbetsförmedlaren via telefon och webb, säger Håkan Strandell, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens befintliga lokalkontor i Skara finns kvar men flyttar in i samma lokaler, samtidigt som man utvecklar sin verksamhet mot att ge fördjupat stöd till arbetsgivare och arbetssökande som behöver det.

– Vi har sökt ny lokal under en längre tid. Det känns väldigt roligt att vi hittat en och att vi får dela den med många nya kollegor, säger Ulrika Jörkander, enhetschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Skaraborg.
Ambitionen är att kunna flytta in i lokalerna under tredje kvartalet 2018

Bakgrund
Arbetsförmedlingen bygger ut sin service på distans successivt över hela landet. I fler och fler områden kan arbetssökande som skriver in sig på webben välja att ha sitt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare via telefon eller videosamtal, istället för att besöka ett kontor.

Den som inte behöver fördjupat stöd från Arbetsförmedlingen kan även välja att få fortsatt service och handläggning på telefon och webb. Den utökade servicen på distans väntas vara fullt utbyggd under 2019, och parallellt utökar myndigheten den delen av sin organisation som möter de ökade kundströmmarna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer