Lördag 18 augusti 2018

Köpstaden vid Sommarland rivs

Sommarlands ägare planerar att riva Köpstaden som ligger utanför nöjesparken för att anlägga fler parkeringsplatser. Foto: Joachim Nywall
Sommarlands ägare planerar att riva Köpstaden som ligger utanför nöjesparken för att anlägga fler parkeringsplatser. Foto: Joachim Nywall

Företaget Park and Resorts har beslutat att riva Köpstaden vid Skara Sommarland och istället skapa fler parkeringsplatser där.

Företaget äger Sommarland och köpte en gång Köpstaden för 15 miljoner kronor.

Lokalerna står sedan länge tomma. På 1990-talet fanns ett 30-tal butiker i Köpstaden. Rivningarna planeras börja i höst.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
  • Svenne02

    Tror inte Bert heller kommer att sakna det stället!