Lördag 18 augusti 2018

Länsstyrelsen svarar: reglerna är inte krångliga

Stig Larsson och Jan Lundegrén, Axvalls IF.
Stig Larsson och Jan Lundegrén, Axvalls IF.

Länsstyrelsens Linnea Johansson tycker inte att reglerna är särskilt komplicerade.
– Om du kan sköta din egen ekonomi och din bokföring. Då kan du söka stöd. Mer komplicerat är det inte, säger hon.

Skaraborgsbygden ringer länsstyrelsen i Västra Götaland och ber att få tala med en handläggare för ”Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar”.

Växeln kopplar till Susanne Andersson på landsbygdsavdelningen. Hon är också den som anges som kontaktperson på länsstyrelsens webbsida om detta stöd.

Hej, jag ringer från tidningen Skaraborgsbygden och vill fråga om stödet för fritids- och idrottsanläggningar?

-Ringer du som journalist eller för en förening? Som journalist ska du prata med vår chef som har helhetssynen.

Nu gäller det bara några faktauppgifter?

-Men jag svarar inte på det, det får du ta med min chef.

Du handlägger inte de här ärendena?

-Jag handlägger kommersiell service, idrott och fritid.

Om jag hade varit förening, hade det varit dig jag hade pratat med då?

-Det beror på vilket stöd du sökt. Vi har ingen information. Ansökningarna gör man på Jordbruksverket, online. Sedan konverteras ansökningen till länsstyrelsen som gör handläggningen.

-Så vi har ingen större kontakt med våra ansökningar, överhuvudtaget. Det är regler som är uppsatta och dom går vi efter. Det poängsätts efter konstens alla regler.

-Vi brukar aldrig ha någon dialog.

Det är precis det jag undrar om, om hur det fungerar när jag ringer till er för en förening….?

Nej….. du får prata med min chef.

Brist på tid

Chefen heter Linnea Johansson. Hon är tillförordnad funktionschef på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

– Vi har inte möjlighet att ta emot föreningar. Vi har vare sig de ekonomiska förutsättningarna eller tiden för det, säger Linnea Johansson.

Dessutom menar hon att lagstiftningen förbjuder myndigheten att ge råd till sökande föreningar.

– Vi har därför valt att inte träffa någon eftersom vi måste behandla alla lika. Annars får vi förvaltningsrätten på oss, säger hon.

Få ansökningar

Hon tycker att antalet ansökningarna är få. Hittills har bara fyra föreningar fått bidrag. 3,8 miljoner kronor är ännu ej fördelade.

– Jag skulle vilja tömma pengapåsen, så att pengarna gör nytta. Vi håller inte på pengarna, av någon anledning, betonar Linnea Johansson.

Hon delar inte Axvalls IF:s uppfattning att reglerna är för komplicerade:

-Om du kan sköta din egen ekonomi och din bokföring. Då kan du söka stöd. Mer komplicerat är det inte, säger hon.

Samtidigt betonar hon att det är viktigt att ansökningarna fylls i rätt:

– Det handlar om pengar och detta är inget rättighetsstöd. Det är många steg för de som söker. Det kan vara svårt att söka, men det handlar om att det inte ska bli fel, så att en förening blir återbetalningsskyldig.

-Den vanligaste bristen i ansökningarna är att man saknar offentlig medfinansiering från kommunen eller regionen.

Fakta

Totalt fördelar länsstyrelsen i Västra Götaland ut knappt 5,2 miljoner kronor för ”Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar för hela programperioden åren 2014-2020.

Hittills har 45 ansökningar inkommit till länsstyrelsen.

Fyra av dessa har beviljats sammantaget drygt 1,4 miljoner kronor. En av dessa är Gullspångs tennisklubb ( 352 024 kronor) och Grolanda bygdegårdsförening (413 608 kronor)

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer