Torsdag 23 mars 2023

Nedläggning av Skara vårdcentral

Regionstyrelsens majoritet, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, beslöt på tisdagen att fullfölja primärvårdsstyrelsens förslag om att lägga ner regionägda Närhälsans vårdcentral i Skara.

Samtidigt lägger regionen ner sina vårdcentraler i Åby, Viskafors, Brastad och Åmål. Formellt innebär beslutet att regionen godkänner att kontrakten med respektive vårdcentral avbryts i förtid.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Slutligt beslut tas av regionfullmäktige i början av februari månad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer