Lördag 14 december 2019

Nio vigs till präster och diakoner

Nio personer vigs till präster och diakoner i Skara domkyrka på söndag. Det sker under ledning av biskop Åke Bonnier.

Några dagar före vigningen är de med om prästexamen inför stiftets domkapitel. Förr var en sådan examen avgörande för antagningen till att arbeta i kyrkans tjänst. Numera sker detta tidigare under utbildningen.

De nya prästerna arbetar under sitt första år i en församling som de tilldelats av stiftet. De får då också lite extra handledning. De fyra som vigs är följande.

Doris Danielsson, född 1964, utbildade sig efter gymnasiet till trädgårdstekniker och har jobbat som lärare på naturbruksgymnasiet i Skara. Hon ska arbeta i Sävare församling.

Maria Dufberg, född 1965, är utbildad apotekare och har arbetat som detta i drygt 15 år. Hon kommer att tjänstgöra i Lidköpings församling.

Riki Kuivalainen är född 1991 och ursprungligen från Helsingfors. Han läste sin teologiexamen i Finland och har sedan våren 2018 jobbat i Trollhättans pastorat i den finskspråkiga verksamheten, där han nu fortsätter.

Martin Åhlfeldt, född 1989, påbörjade sina teologiska studier 2009. Under ett studieuppehåll arbetade han som lastbilschaufför under några år. Han kommer att tjänstgöra i Tibro pastorat.

De fem diakoner som vigs har olika yrkesbakgrund.

Elizabeth Erlandsson, född 1967, har examen från socialpedagogiska programmet. Hon har arbetat som boendestödjare och som assistent i församlingsarbete. Som diakon blir hon verksam i Vårgårda pastorat.

Frida Gustafsson, född 1982, har högskolexamen i bildjournalistik, kompletterat med studier i pedagogik, socialt arbete och psykologi. Hon har arbetat som kommunikatör, och kommer nu att arbeta i Ulricehamns pastorat.

Carolina Hurtig Länsman, född 1987 har examen i kriminologi. Hon har arbetat i flera verksamheter inom Svenska kyrkan och som kriminalvårdare. Nu blir hon diakon i Trollhättans pastorat.

Maritha Johansson Kjell, född 1960, är utbildad sjuksköterska. Hon har bland annat arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen. Hennes  nya arbetsplats är Vänersborg och Väne Ryrs församling.

Emelie Skogholm, född 1978, har socionomexamen och har arbetat som socionom/kurator inom socialtjänst och inom sjukvården både i Norge och i Sverige. Hon kommer att arbeta i Vårgårda pastorat.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer