Torsdag 23 mars 2023

Ny byggstart på E20 förbi Skara

Trafikverket bygger ut E20 förbi Skara till mötesfri väg. Den 18 maj startades arbetet på etappens andra del, mellan Dalaån–Ledsjö.

Vägen byggs till mötesfri 2+2-väg och 1+1-väg. På E20 mellan Dalaån–Ledsjö breddas vägen till fyra körfält med mitträcke på delen söder om Ledsjö, från kommungränsen fram till nuvarande motorväg.

Trafikplatsen vid Ledsjö byggs ut med ytterligare en bro över E20 och av- och påfarter. Här byggs också en pendelparkering vid busshållplatsen. Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen. När sträckan är klar blir den nya hastighetsbegränsningen 100 km/h.

Arbetet pågår fram till sommaren 2023.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet