Onsdag 30 november 2022

Polisen startar kontaktcenter i Skara

Under 2021 kommer polisen att starta upp ett nytt kontaktcenter i Skara, enligt ett nyligen fattat beslut av regionpolisledningen i Väst. 

Polisens kontaktcenter finns placerade i sju polisregioner i Sverige. Verksamhetsidén är att ge allmänheten möjlighet att snabbt och enkelt kunna anmäla brott och få svar på frågor, dygnet runt, under årets alla dagar.

I dagsläget finns kontaktcenter i Göteborg, Bengtsfors och Falkenberg. Inom kort öppnar polisen nu ett nytt kontaktcenter i Skara.

Daniel Norlander, sektionschef på polisens kontaktcenter i Väst, ser mycket positivt på att verksamheten flyttar ut i regionen.

– I och med det ökar vi den lokala närvaron i Skaraborg. När vi finns mer utspridda geografiskt kommer vi också att kunna bredda urvalet av sökanden och locka nya medarbetare till polisen. Vi får dessutom en helt annan möjlighet att samverka med polisområdet när vi finns på plats i Skara.

Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef i Skara, ser också flera fördelar med att andra delar av polisverksamheten flyttar till Skara.

– Att få en ny verksamhet till Skara ger goda synergieffekter. Nya karriärvägar kommer att öppnas upp för de som arbetar i polisområdet idag och vi ser också möjligheter till kompetensöverföring mellan verksamheterna här. Det här bidrar till att vi blir en attraktivare arbetsplats som helhet. Jag tror också att invånarna i Skara uppskattar att vi ökar polisens närvaro lokalt.

Flytten skapar ett tätare samarbete mellan lokalpolisområdesverksamheten och polisens kontaktcenter.

– I förlängningen kommer det här att öka vår förmåga till framgångsrik brottsbekämpning, som är ett av polisverksamhetens strategiska mål.

Under första kvartalet 2021 kommer polisens kontaktcenter att starta upp sin verksamhet i polisstationens lokaler.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer