Söndag 23 februari 2020

Privatisering i Skara inget för fullmäktige

Frågan om privatisering av två gymnasieprogram på Katedralskolan i Skara kommer inte behandlas av Skara kommunfullmäktige. Alliansen och Sverigedemokraterna säger nej.

Med stöd av Sverigedemokraterna säger Skaras borgerliga partier nej till att låta kommunfullmäktige besluta om programutbudet på gymnasiet Katedralskolan i Skara.

Socialdemokraterna i Skara har krävt att frågan om nedläggning av det samhällsvetenskapliga samt det estetiska programmet på Katedralskolan, ska behandlas av folkvalda i kommunfullmäktige. Partiet menar att frågan är av stor principiell betydelse, eftersom beslutet i realiteten handlar om att överföra programmen till ett privat bolag.

Kommunledningen har förhandlat med privata Olinsgymnasiet om att detta bolag istället ska söka tillstånd hos Skolinspektionen om att få starta motsvarande program. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har motsatt sig denna privatisering.

Istället kommer kommunfullmäktige ta upp en allmänpolitisk debatt om inriktningen av konceptet Skolstaden Skara vid ett kommande möte.

Även de fackliga organisationerna på gymnasieskolan har protesterat mot nedläggningen av programmen på Katedralskolan och begärt en central förhandling. Därför har beslut i barn- och utbildningsnämnden skjutits upp.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer