Fredag 29 maj 2020

Protesterar mot Skaras kommunledning

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Samtliga rektorer och förskolechefer i Skara kommun reagerar starkt mot den politiska alliansledningens förslag till kommunbudget för kommande år.

”Vi upplever att förslagen i dokumentet saknar förankring och inte bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, skriver de och menar att den politiska ledningen försöker styra sådant som enligt skollagen åvilar rektorerna.

Kommunalrådet Ylva Pettersson försvarar detaljstyrningen och svarar på kritiken i tidningen NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet