Lördag 18 augusti 2018

Regionen behöver fler lokaler på Axevalla

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Fortsätt hyra lokaler av Västergötlands Travsällskap för regionens hästutbildningar vid Axevalla travbana. Det är förslaget vid naturbruksstyrelsens möte nu på torsdag.

Från hösten 2018 räknar regionens naturbruksförvaltning med att hästutbildningarna vid Axevalla travbana kommer ha 70 och 80 elever. Dessa är då fördelade på tre klasser och tre årskurser. Förvaltningen konstaterar att det kan bli ännu fler elever, när anläggningen, liksom utbildningsprogrammet för Islandshästar, blir mer välkänt.

Därför räcker inte nuvarande lokaler till.

Enligt Västfastigheter kan en helt ny, egen, skolavdelning som tidigast stå färdig år 2022. Detta förutsätter dock att regionledningen i Västra Götaland skjuter till nödvändiga investeringsmedel. Detta handlar om 145 miljoner kronor som måste fram för att bygga enligt Naturbruksstyrelsens förslag, som klubbades i oktober. Några beslut är ännu ej fattade om dessa investeringsmedel.

Inför Naturbruksstyrelsens sammanträde på torsdag föreslås därför att förvaltningen, från år 2018, får upphandla provisoriska lokaler av Västergötlands Travsällskap. Det handlar om tre lärosalar, grupprum, samtalsrum och omklädningsrum samt två stall med 25 boxar och tillhörande rasthagar.

Läs mer:

Nya dialoger om Hästcentrum Axevalla

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer