Lördag 18 augusti 2018

Regionen förlänger avtal med SLU Skara

Regionen förlänger sin överenskommelse med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och satsar ytterligare 25 miljoner kronor i SLU i Skara åren 2018 – 2020.

År  2017 tecknade Västra Götalandsregionen och SLU en sexårig överenskommelse som gäller fram till år 2023. Under hösten har pågående projekt utvärderats.

På onsdag godkänner regionutvecklingsnämnden ett nytt avtal som kommande år prioriterar tre områden; a) Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter b) Precisionsodling c) Kunskapsförmedling till lantbruket.

Regionen finansierar maximalt 50 procent av projektens kostnader, vilket för perioden fram till 2020 handlar om högst 25 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer