Lördag 18 augusti 2018

Skara avvecklar hem för ensamkommande

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Omsorgsnämnden i Skara kommun har beslutat att kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar ska avvecklas under 2018.

Antalet ensamkommande ungdomar till Sverige har minskat kraftigt och Skaras andel förväntas vara mycket låg framöver. Sedan tidigare har två hem avvecklats, tisdagens beslut innebär att också det tredje hemmet avvecklas.

Ungefär tio personer i personalen berörs av avvecklingen.

Det var en enig omsorgsnämnd som fattade beslut om att lägga ned samtliga HVB-hem, hem för vård och boende, i Skara kommun.

– Behovet av platser på HVB-hem är helt annorlunda i dag än för bara två år sedan, konstaterar Michael Karlsson (S), ordförande i nämnden, i ett pressmeddelande.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer