Tisdag 21 maj 2019

Skara skolscen pressas ekonomiskt

Stiftelsen Skara skolscen har svårt att nå en ekonomi i balans. Det visar en granskning av stiftelsens verksamhet och ekonomi som gjorts av två utomstående personer, samt  kulturavdelningen på Västra Götalandsregionen.

Vid tisdagens möte med regionstyrelsen diskuterades Skara skolscen.

– Skara skolscen har ett mycket gott renommé bland förberedande utbildningar i Sverige, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) som också är regionråd och ledamot av regionstyrelsen.

– Det finns dock minst sju motsvarande utbildningar i Sverige så det är viktigt att ekonomin kommer i balans för att den långsiktiga konkurrenskraften ska kunna stärkas, konstaterar han.

Tack vare extra stöd från både Skara kommun och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kommer skolscenen i år att nå ett mindre överskott. Men för att nå en hållbar ekonomi behövs åtgärder, konstaterar regionstyrelsen. Granskningen visar att den viktigaste är att öka antalet utbildningsplatser på skolan.

Hur många utbildningsplatser som ska finnas på Skara skolscen styrs av Myndigheten för yrkeshögskolan. Stiftelsen tittar på en ökning från 24 till 28 platser. Men det är just nu oklart om antalet platser kommer att öka.

Övriga åtgärder som studerats är en höjning av terminsavgiften, mer gruppundervisning och kulturpartners som kan sponsra verksamheten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet