Måndag 16 juli 2018

Skara stift firar reformationen

I helgen firas Martin Luther och reformationen runt om i landet. I Skara stift sker det bland annat med en nyskriven psalm som kommer att sjungas i gudstjänsterna runt om i stiftet.

Psalmen är ett inslag i den reformationshelg som hålls i stiftet. Där ingår också en heldag i Skara domkyrka på lördag.

Som avslutning kommer sedan biskop Åke Bonnier att spika upp ett antal teser på en kyrkport i Skara. Det sker på tisdag kväll, exakt 500 år efter att Martin Luther spikade upp sina berömda teser i Wittenberg.

På söndag är alltså firandet spritt över hela stiftet. Då kommer alla gudstjänster att präglas av reformationstemat. Det kommer att märkas i form av en särskild bön och genom den nyskrivna psalmen.

Den bygger på de tre teser som biskop Åke Bonnier ska spika upp på tisdag kväll i domkyrkan. Temat för dem är ”Lita till Fadern, Lyssna på Jesus, Leva med anden”.

Utifrån dessa formuleringar har Susanne Venetvaara, Skara skrivit en psalmtext som tonsatts av domkyrkans organist Reibjörn Carlshamre. Nu blir det alltså chans för alla som går i gudstjänst på söndag att sjunga med.

På tisdagen spikar sedan Åke Bonnier upp teserna i samband med en kvällsgudstjänst i domkyrkan.

Under lördagen är firandet koncentrerat till Skara med evenemang i domkyrkan och på andra platser i staden. Det blir flera olika föredrag med koppling till reformationen. Några tar sikte på historien, men de flesta handlar om vår nutid.

Det blir också mycket musik. Bland annat framförs musikalen ”Luthers ungar” av en kör med 65 barn. Senare på dagen bjuder Skarabygdens symfoniorkester på Reformationssymfonin av Mendelsohn.

I samarbete med Västergötlands museum ordnas också ett särskilt program för barn. Där går det att smaka på mat från Luthers tid och lära sig cirkuskonster från förr.

Ett panelsamtal om kvinnornas roll i reformationen står också på programmet innan dagen avslutas med en mässa under biskop Åke Bonniers ledning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer