Tisdag 30 november 2021

Skaraforskare prisas

Kungliga skogs- och lantbruksakademien, har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Två medarbetare vid SLU i Skara har belönats, Göran Jönsson och Annika Arnesson.

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor emeritus Göran Jönsson, Skara för hans insatser som forskare, lärare och akademisk ledare. Han har i sina olika roller gjort insatser av stor betydelse för svensk veterinärmedicins utveckling, för lantbrukets djurhållning och för att bevara vårt veterinärhistoriska arv.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst tilldelas försökstekniker Annika Arnesson, Husdjurens miljö och hälsa, för hennes mångåriga engagemang och högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion.

Hon har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.

Akademiens preses, SLU:s tidigare rektor Lisa Sennerby Forsse delar ut priser och belöningar vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms stadshus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer