Lördag 28 januari 2023

Skarakoalitionen tar över 

Gunilla Druve Jansson (C).
Gunilla Druve Jansson (C).

Nu är det klart att Skara kommun kommer få en majoritet i fullmäktige bestående av S, C, MP och L, som tar ledningen tillsammans genom en valteknisk samverkan med V och KD. Tillsammans har dessa partier 25 av 45 mandat. Den nya politiska ledningens namn kommer att vara Skarakoalitionen.

”Den nya ledningen har egen majoritet vilket kommer vara en styrka in i det nya samarbetet i politiken, för att enklare fatta beslut som är bra för Skara och dess invånare. Skarakoalitionens arbete kommer att bygga på en gemensam plattform i det politiska arbetet i Skara som värnar om alla människors lika rätt och värde, och där både hållbarhets- och jämställdhetsperspektivet är i fokus. Koalitionen kommer ta ansvar för en sund ekonomi i balans som garanterar välfärd och ger möjlighet till investeringar i en kommun som ska växa”, skriver Skarakoalitionen i ett pressmeddelande.

Den nya ledningen kommer att lägga gemensam budget och politisk plattform som kommer att ligga som underlag till program för mandatperioden.

På måndag är det kommunfullmäktige då de inledande valen ska göras. Då ska fullmäktiges presidie väljas, samt kommunstyrelse, valberedning och revision.

Till ny ordförande i fullmäktige föreslås Jessica Bredenberg (S) som idag är andre vice ordförande. Till ordförande i kommunstyrelsen föreslås Gunilla Druve Jansson (C), som idag är ordförande i omsorgsnämnden. Till förste vice ordförande föreslås Per-Åke Pettersson (S), som idag är oppositionsråd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet