Fredag 29 maj 2020

Skaras skolchef slutar i protest

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Efter bara två år slutar Skara kommuns förvaltningschef för barn och utbildning. Orsaken är att han inte anser sig kunna driva verksamheten i enlighet med föreslaget till budget för 2020 som allianspartierna presenterat.

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Jonny Palmkvist har sagt upp sig. Orsaken till hans egen uppsägning är att han som skolchef inte anser sig kunna driva verksamheten i enlighet med föreslaget budgetdokument 2020.

Jonny började i Skara kommun 2017 och gör sin sista dag i november 2019.

Han instämmer i den hårda kritik som kommunens samtliga rektorer och förskolechefer riktad mot detaljstyrningen från kommunstyrelsen och dess nya ordförande Ylva Pettersson (M).

– Jag har haft mina egna funderingar kring framtiden för mig inom barn- och utbildningsförvaltningen. Igår tog jag del av den skrivelse som rektorer och förskolechefer lämnat in till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, säger han.

– Jag konstaterar att jag är enig i kritiken mot skrivningarna i budgeten som rör min förvaltning. Enligt mig är det brist på samsyn mellan mig och den politiska ledningen kring hur man ska styra en förvaltning och vilka utvecklingsbehov som finns, säger Jonny Palmkvist.

–Jag är övertygad om att det blir bättre för både verksamheten och mig som person om jag lämnar mitt uppdrag, säger förvaltningschef Jonny Palmkvist.

– Det är oerhört tråkigt men också rakryggat av Jonny att själv välja att lämna sitt uppdrag. Jonny uttrycker att han inte kan göra ett bra jobb med de förutsättningar han får och jag respekterar hans beslut. Han har börjat bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete och en ny ledningsstruktur i förvaltningen, vilket är något som bådar gott för framtiden, säger kommundirektör Gustaf Olsson i en kommentar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet