Tisdag 3 oktober 2023

Sparförslag hotar patientsäkerhet

Ambulansstationen i Skara är effektiv. Statistik visar att ambulanserna där når målet om att 90 procent av patienterna ska nås inom 20 minuter. Andreas Ullgren, Gunhild Balkevärn och Morgan Sandh är upprörda över besparingsförslaget som de menar riskerar patientsäkerheten. 
Ambulansstationen i Skara är effektiv. Statistik visar att ambulanserna där når målet om att 90 procent av patienterna ska nås inom 20 minuter. Andreas Ullgren, Gunhild Balkevärn och Morgan Sandh är upprörda över besparingsförslaget som de menar riskerar patientsäkerheten. 

Det senaste förslaget där bara en ambulans i Skara bemannas från klockan 17 hotar patientsäkerheten när patienter får vänta längre på att få vård. Det hävdar personalen på ambulansstationen i Skara.

I det första sparförslaget skulle en av de två dygnet-runt-ambulanserna i Skara vara igång till klockan 22, i det andra stannar den redan klockan 17. I första förslaget skulle också ambulansen i Hova tas bort, vilket ändrats i förslag två.

– Vi hade ett förslag som vi upplevde som dåligt, men det ersattes med ett andra, sämre förslag, säger Gunhild Balkevärn, förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud på ambulansstationen i Skara.

– Vi ser en fara i att ta bort en ambulans som är så strategiskt placerad, fortsätter hon och hänvisar bland annat till närheten på E20.

Hon påpekar också att SOS Alarm som dirigerar ambulansutryckningarna ofta skickar ambulanserna på uppdrag i närliggande kommuner, när ambulanserna där är upptagna.

Gunhild Balkevärn påminner om att det inte finns något som tyder på att utryckningarna kommer att bli färre.

– Blir förslaget verklighet resulterar det i att patienter får vänta längre på ambulansvård, att ambulansen dröjer. Det kan definitivt vara livsavgörande, säger hon.

Dagens ambulanser är som rullande akutmottagningar. När det handlar om prio 1-fallen, de livshotande fallen, är det alltid närmsta ambulans som skickas till platsen, oavsett var den hör hemma. Men med färre ambulanser igång påverkas även de.

– Det är svårt att skära i ambulansverksamheten, den är i direktkontakt med patienten, säger hon.
Christer Jonsson, facklig förtroendevald för de kommunalanslutna på Skaraambulansen är också han kritisk till förslaget.

– Det handlar om patientsäkerhet i första hand, säger han och framhåller att det inte handlar om de egna medlemmarnas arbetstillfällen.

En indragen nattambulans i Skara drabbar Götene- och Falköpingsborna. Götene har ingen egen utan förlitar sig på ambulanser från främst Skara och Lidköping. Falköping har en dygnet-runt-ambulans, en dagambulans och en transportambulans.

Är ambulansen som är igång nattetid på utryckning i exempelvis Åsarp i den södra delen av kommunen och ska köra patienten till Skaraborgs sjukhus i Skövde är den ena ambulansen upptagen i två timmar. I de fallen är det vanligt att en av de två Skaraambulanserna som gör övriga utryckningar i Falköping.

På måndag ska de fackliga förtroendevalda göra en risk- och konsekvensanalys av förslaget tillsammans med Hans Halén, verksamhetschef för bland annat ambulanssjukvården och akuten.

Inte heller han ser några fördelar med förslaget som han har tagit fram för att de åtta miljoner som verksamheten ska sparas.

– Det är ingen förbättring, det är en försämring, säger han.

Faktaruta

Sparförslaget har tagits fram för att budgeten 2019 ska vara i balans och väntas ge en besparing på närmare 8 miljoner kronor. Förslaget bygger på följande:

– Den ena av Skaras två nattambulanser, ställs av mellan kl. 17:00 och 08:00, en minskning med 15 timmars drifttid.

– Mölltorps dag/kvällsambulans ställs av mellan kl. 17:00 och 22:00, en minskning med 5 timmars drifttid.

– Transportambulanserna som bland annat kör patienter till Sahlgrenska för fortsatt vård där, görs om till enbemannade sjuktransportfordon.

– Transportambulansen i Mariestad görs om till en ambulans och placeras i Skövde.

– Besparingarna ger en personalminskning på 10 tjänster.

 

Läs också:

Så tycker kommunpolitikerna:
Bille Karlsson
, vänsterpartist i Skara kommunfullmäktige, var den som först offentlig kritiserade förslaget.
– Många kontaktade mig om förslaget och undrat om jag inte kan göra något, säger Bille Karlsson.
På sitt första sammanträde som ny ledamot i regionfullmäktige aktualiserade hon därför frågan.
– Jag ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Ulla-Britt Hagström, men fick inget svar, berättar hon.
Bille beskriver den budget som regionfullmäktige antog i juni som oansvarig.
– Vården är underfinansierad. Det räcker inte med besparingar, det måste tillföras pengar, säger hon och påminner om att Vänsterpartiet velat se en skattehöjning på 30 öre.
– Det skulle tillföra en miljard, säger hon.

Ylva Pettersson, moderat kommunalråd i Skara, är upprörd över förslaget.
– Det är jätteallvarligt för Skaras del. Vi vet att när det handlar om nattambulanser så används de främst av äldre personer och de som redan är sjuka. Därför är det fel att börja i den ändan, säger hon som beskriver förslaget som diskriminerande mot landsbygden.
– Vi har redan har långt till sjukhusen, säger hon och påminner om att Skaraambulansen ofta har utryckningar i grannkommunerna på grund av kommunens centrala läge.
Ylva Pettersson tycker det är anmärkningsvärt att kommunerna inte har fått någon information i frågan och ser det som en självklarhet att besparingar först ska ske inom verksamhet som inte direkt drabbar patienterna.
– Ambulanserna borde ligga långt bort i prioriteringen. Jag tycker att det först och främst är administrationen som det ska sparas på, säger hon.

Susanne Andersson, kommunalråd i Götene (C ) är oroad över förslaget.
– Vi kommer givetvis att påverkas om förslaget blir verklighet. Det var ju så att Skara fick den extra natt-ambulansen när ambulansstationen i Götene lades ner. Regionen har ett mål att 90 procent av prio 1-larmen ska få vård inom 20 minuter. Det målet når vi inte i Götene idag, vi ligger på 80 procent.
Susanne Andersson poängterar att hon är medveten om de stora besparingar som väntar.
– Men jag tycker att det är märkligt att man inte ser till helheten, säger hon.

Dan Gabrielsson (S) kommunalråd i Falköping, konstaterar att han inte är insatt i frågan men säger spontant att det rimmar illa med det faktum att samhällsskydd mellersta Skaraborg, SMS, bygger ut fastigheten i Falköping, den fastighet Falköpingsambulanserna utgår ifrån. Han hänvisar istället till Dan Hovskär, ledamot i kommunstyrelsen i Falköping, ordförande för SMS och förste vice ordförande för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och som kristdemokrat representerar majoriteten i regionen. Men inte heller Dan Hovskär vill uttala sig.
– Jag väntar tills analysen är gjord, innan dess är det svårt att uttala sig. Men det är viktigt att eftersträva att patienter inte kommer i kläm samtidigt som det är viktigt att det är ordning på ekonomin.

– Jag är inte imponerad, kommenterar Johan Abrahamsson, moderat kommunalråd i Mariestad. Det här är helt fel väg att gå, minskar tryggheten för dem som bor på landsbygden. Idag klarar man inte inställningstiderna i den norra delen av Skaraborg. Drar man bort en ambulans till blir det inte bättre. Jag tycker att det är dags att politikerna i sjukvårdsstyrelsen ska ta chansen att ta ett krafttag och våga ändra strukturen. Vi måste våga ta i de stora frågorna och inte osthyvla oss fram.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Tores gamla mack blir byggnadsminne Kläder för små och stora Dyr fjärrvärme i Falköping och Grästorp Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar