Måndag 14 oktober 2019

Statligt stöd till historisk grusväg i Varnhem

Bild med resultatet för en del av sträckan mellan historiestugan Knifvaledet och Hålltorps gård. Foto: Jan Johansson
Bild med resultatet för en del av sträckan mellan historiestugan Knifvaledet och Hålltorps gård. Foto: Jan Johansson

Riksantikvarieämbetet ger även i år statligt stöd för kulturvägsprojektet kring den tusenåriga grusvägen mellan Varnhem och Ljungstorp.

Riksantikvarien ger Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner 320 000 kronor. Det är ett lika stort bidrag som föreningen fick förra året. Föreningen har sökt tillsammans med hembygdsföreningen Skarke-Varnhem

Pengarna ska användas för att ta fram så mycket av stenmurarna som möjligt kring den 1000-åriga vägen över berget och tillse att väg- och åkerrenarna framledes kan hållas i stånd vad gäller växtlighet.

Sträckan avser den fortsatta vägen från Hålltorps gård till ’Ferma-korset’ i Ljungstorp med sin allmänna väg – en sträcka om ca 800 meter. Totalt har föreningen då iordningställt 1,6 km av den gamla vägens och dess stenmurar, det vill säga hela den återstående grusvägsdelen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer