Onsdag 26 september 2018

Stora besparingar inom Skaras omsorg

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Omsorgen i Skara kommun måste spara 30 miljoner kronor.

På tisdagen får omsorgsnämnden i Skara diskutera ett omfattande besparingsprogram. Totalt saknas 30 miljoner kronor. Nämndens verksamhet omfattar såväl äldreomsorg som individ- och familjeomsorg.

Samtidigt konstateras att det prognosticerade överskottet för Skara kommun ätits upp som en följd av minskade befolkningssiffror.

Även barn – och utbildningsnämnden tvingas påbörja besparingsåtgärder i år på cirka 2,5 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer