Onsdag 26 september 2018

Tidigare SD-politiker startar nytt parti

Per Lindström.
Per Lindström.

I våras kandiderade han för att bli distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Skaraborg. Nu bildar Per Lindström ett nytt parti.

Per Lindström, Skara, kandiderade under våren för att bli ordförande för Sverigedemokraterna i Skaraborg. Det blev han inte, utan Hannyah Jörtoft, Vara, omvaldes som ordförande.

Efter oenigheter hos Sverigedemokraterna lokalt i Skara inför höstens kyrkoval, lämnade också Per Lindström partiet.

Nu bildar han ett nytt parti i Skaraborg; Medborgerlig samling (MED). I ett pressmeddelande skriver  MED att partiet vill avveckla statliga myndigheter, minska antalet politiker kraftigt och på sikt avveckla partistödet. Staten bör i första hand ansvara för kärnverksamheterna: vård, skola, omsorg, rättsväsende och försvar, menar partiet.

MED har som målsättning att kandidera i samtliga kommuner i Skaraborg och även till regionfullmäktige i Västra Götaland. En interimsstyrelse har valts med Per Lindström som ordförande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet