Torsdag 30 mars 2023

Tre pastorat får bidrag till flyktingarbete

Skara domkyrka. Foto: Rickard Karlsson
Skara domkyrka. Foto: Rickard Karlsson

Tre pastorat i Skara stift får dela på 400 000 kronor till sitt flyktingarbete. Pengarna kommer från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Många pastorat och församlingar i Skara stift är engagerade i arbetet med asylsökande och flyktingar. På platser med stora förläggningar och många flyktingar blir det ett hårt tryck på ordinarie personal och budget.

Nu får tre församlingar i stiftet dela på 400 000 kronor från kyrkostyrelsen i Uppsala.

Skara

Skara pastorat får 200 000 kronor. Pengarna ska i huvudsak användas för arbetet vid asylboendet på Stora Ekeberg. Det är en av Sveriges största anläggningar i sitt slag. I pastoratet finns också flera hem för ensamkommande flyktingbarn.

På Stora Ekeberg har kyrkan och andra ideella organisationer tillgång till en egen byggnad för sin verksamhet. Fokus i kyrkans arbete ligger på mammor och barn.

Tidaholm

Tidaholms pastorat får 90 000 kronor till tre projekt som riktar sig till ungdomar. Det ena är en kreativ tjejgrupp, där man tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ska använda stadens konstverkstad.

Det andra projektet riktar sig också till tjejer och sker i samarbete med skolan. Här är målet att skapa en filmfestival och under arbetets gång diskutera värderingar och normer. I ett tredje projekt vänder man sig till nyanlända killar med fokus på integration.

Ulricehamn

Ulricehamns pastorat får 110 000 kronor till sitt arbete bland flyktingar. Pengarna ska bland annat gå till uppsökande verksamhet vid de asylboenden som finns i området.

Många asylsökande bor på mindre orter i kommunen, där möjligheterna till umgänge är begränsat. Kyrkan vill erbjuda olika mötesplatser och kan bland annat erbjuda språkundervisning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer