Söndag 15 september 2019

Vårdcentral i Skara läggs ner

Bräcke diakonis vårdcentral Malmen. Foto: Eva Westin
Bräcke diakonis vårdcentral Malmen. Foto: Eva Westin

Bräcke diakoni vill lägga ner vårdcentralen Malmen i Skara och flytta verksamheten till sin vårdcentral vid Vilanområdet.
Syftet är att effektivisera primärvården i Skara och säkra bemanningen av vårdpersonal.

För att effektivisera vår primärvård i Skara ansöker Bräcke diakoni om att stiftelsens två vårdcentraler Vilan och Malmen ska få flytta in under ett och samma tak.

– Det är ett sätt att säkra bemanningen och bibehålla tillgängligheten för patienterna, Erik Andersson, områdeschef för Vård & Hälsa på Bräcke diakoni.

Mindre skör

– Vi har tillsammans med personal och med inspel från flera av våra patienter landat i att det är mest rationellt att flytta ihop vårdcentralerna under samma tak. Verksamheten blir mindre skör när våra medarbetare kan gå in och arbeta där det behövs som bäst i varje givet tillfälle. Till exempel får sjukfrånvaro mindre påverkan om det är fler som kan dela på arbetsuppgifterna, säger

 Konkurrens

Ett av problemen för våra vårdcentraler i Skara har varit bemanningen på vårdcentralen Malmen.

Bräcke diakoni har också prövat alternativet att flytta Vilan till Malmens lokaler. Men det skulle inte gå. Företaget hänvisar till utrymmesbrist och att man hyr lokalerna i andra hand av Närhälsan.

En effekt är att Bräcke diakoni inte skulle få lov flytta in sin primärvårdsrehab i huset eftersom det skulle konkurrera med Närhälsans rehabenhet.

Årsskiftet

Om allt går enligt plan så sker flytten redan vid årsskiftet.

– Vi har bygglov klart och en fantastiskt bra hyresvärd som är på hugget för att bygga om för att vi ska få plats med all verksamhet. Vi bygger samtidigt ut vår primärvårdsrehabilitering för att kunna ta emot fler patienter där. Det är en komplex process men vi har redan kommit långt i planeringen och bedömer att vi har gott om tid att få till en riktigt bra verksamhet på Axvallagatan, säger Erik Andersson.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer