Måndag 23 juli 2018

Västlänkens jordmassor till Skara

När bygget av Västlänkens järnvägstunnlar i Göteborg påbörjas kommer en del av jordmassorna att hamna vid deponeringsanläggningen Rödjorna, utanför Skara.

Västlänken ska ge en spårbunden förbifart genom Göteborg. Till stor del under Göteborg. Åtta kilometer tunnel ska grävas ut. Dessutom ska underjordiska stationer byggas.

Trafikverket har tecknat avtal med flera mottagare av de jordmassor som måste fraktas bort Merparten av mottagarna finns i Göteborgs närområde, men man har också skrivit kontrakt med aktörer på längre avstånd, varav Suez Recycling på Rödjorna utanför Skara är en, uppger Skaraborgs läns Tidning.

Arbetet ska påbörjas under 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer