Måndag 17 januari 2022

Västtrafik ändrar busslinje i Skara

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Västtrafik lägger om busslinje i Skara efter stark kritik från pensionärsorganisationerna  mot nuvarande linjesträckning.

Västtrafiks tätortslinjer i Skara har under längre tid fått hård kritik från boende och politiker i kommunen. Pensionärsorganisationerna har starkt kritiserat de förändringar av busslinjerna som skedde då tidigare ”Mjuka linjen” lades ner.

Nu lägger Västtrafik om sina linjer. En linje skapas mellan Coop, där bland annat posten är lokaliserad, och till Julas varuhus. Linjen ska passera bostadsområdena Valhall och Bågen, liksom skolor, nya arbetsförmedlingen och vårdcentralen Vilan.

-I det här fallet har PRO talat för hela Skaras befolkning i syfte att få en fungerande kollektivtrafik för alla. Västtrafiks styrelse ska ha en eloge för att de lyssnat, säger Åke Eriksson som är ordförande för Skara PRO (Pensionärernas riksorganisation) till tidningen NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer