Lördag 18 augusti 2018

Vikinggenetics omstrukturerar

Kooperativa Vikinggenetics lägger ner två av sina fyra anläggningar. Verksamheten koncentreras till anläggningen utanför Skara, samt en anläggning i Danmark.

Enligt tidningen Sklt pågår stora förändringar i företaget Vikinggenetics som säljer tjursperma till stora delar av världen. Företaget kommer lägga ner två av sina fyra anläggningar. De berörda anläggningarna ligger i Finland och Danmark.

I fortsättningen kommer företagen samla tjurar på två anläggningar. Dels vid Örnsro utanför Skara och dels i Assentoft i Danmark. Företaget har idag 165 anställda och minskar nu med 16 anställda. I Skara är det oförändrat antal anställda.

Vikinggenetics är ett kooperativt företag som ägs av 25 000 mjölk-och köttproducenter. Målet för företaget är att förse mjölkproducenter över hela världen med genetik som ger mjölkkor med en god balans mellan produktion och hälsa. Detta för uppnå bästa möjliga lönsamhet för mjölkproducenterna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer