Torsdag 30 mars 2023

VikingGenetics stänger produktion i Skara

VikingGenetics har beslutat att stänga tjurcentralen i Skara. All produktion kommer i stället att ske på en anläggning i Danmark.

”Som en följd av genomiskselektion har antalet semintjurar i VikingGenetics minskat betydligt de senaste 10 åren. Samtidigt har avelsstrategierna på besättningsnivå utvecklats och lett till ökad efterfrågan på könsseparerad sperma. För att säkerhetsställa en effektiv och lönsam produktion har VikingGenetics beslutat koncentrera all spermaproduktion till en anläggning i Danmark”, skriver företaget på sin webbsida.

VikingGenetics stänger sin spermaproduktion på Örnsro, Skara i slutet av tredje kvartalet 2022.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet