Onsdag 26 februari 2020

​33 miljoner till projekt om hållbart resande

Foto: Jesper Anhede
Foto: Jesper Anhede

Ett nytt projekt för att utveckla affärsmodeller för hållbar mobilitet för besöksnäringen på landsbygden får 33 miljoner kronor. Projektet heter SMaRT.

Förra veckan beviljade EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak projektet SMaRT- Sustainable Mobility Rural and urban Tourism, med en totalbudget på 3 271 000 Euro, för att utveckla affärsmodeller för hållbar mobilitet för besöksnäringen på landsbygden.

Projektet är ett samarbete i Västra Skaraborgs kommuner Lidköping, Skara, Vara, Götene och Grästorp under ledning av Destination Läckö-Kinnekulle och i samverkan med Varbergs kommun och Hjörrings kommun i Danmark.

– Detta är en fantastisk möjlighet för oss i Västra Skaraborg att jobba tvärsektoriellt och kommunövergripande med hållbar besöksnäringsutveckling, säger Anna Ohlin Ek, vd på Destination Läckö-Kinnekulle, i ett pressmeddelande.

På landsbygden kommer besöksnäringen i framtiden att stå inför en stor utmaning i vad som kallas för ”The last mile”-problematiken. Det vill säga att man kan ta sig relativt lätt kollektivt till våra städer men för att sedan kunna ta sig vidare till de många besöksmål som finns på landsbygden krävs det ofta att man har egen bil.

– I Västra Skaraborg har vi den stora fördelen att ha en rad stora besöksmål och reseanledningar, främst inom natur, kultur och mat, som tillsammans lockar hundratusentals besökare till vårt område varje år, säger Anna Ohlin Ek.

Till Skaraborgs besöksmål kommer närmare 95 procent idag med egen bil och i en nyligen genomförd besöksundersökning uppger hälften av dessa att de hade kunnat tänka sig ett mer hållbart transportsätt om det fanns tillgängliga och framförallt pålitliga alternativ.

– För att möta framtidens behov kring hållbara transporter jobbar vi därför gemensamt i Västra Skaraborg och har tillsammans med Varbergs kommun och Hjörrings kommune i Danmark, som identifierat samma behov, och nu beviljats medel från Interreg för att gemensamt ta oss an frågan kring hållbara mobilitetslösningar på landsbygden och möta våra besökares behov i framtiden, säger Anna Ohlin Ek.

Kort information om projektet:

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara resor. Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga transportalternativ för besökare. Projektet har som mål att identifiera åtgärder som stimulerar ett förändrat resebeteende. Baserat på resultaten från projektet ska åtgärder genomföras som leder till ett ökat hållbart resande.

Total budget: 3 271 000 Euro

Projektet är medfinansierat i Västra Skaraborg av:

  • Västra Götalandsregionen
  • Sparbanksstiftelsen Skaraborg
  • Sparbanksstiftelsen Lidköping
  • Kommunerna gemensamt
  • Period: januari 2020 till september 2022

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer