Tisdag 25 september 2018

Hård kritik mot Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs Sjukhus har idag lämnat svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på en anmälan om totalt 49 patientfall.
–De brister som påtalats i den oberoende rapporten är utomordentligt allvarliga, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Västra Götalandsregionen.

Det var efter att två läkare gjort en anmälan till IVO som Skaraborgs Sjukhus lät göra en opartisk granskning av patientfallen.

Granskningen som gjorts av Olle Svensson, professor vid Umeå Universitetssjukhus, visar att av 49 anmälda fall har 37 patienter drabbats av allvarlig vårdskada. Granskningen visar också på brister i sjukhusets system för kontroll och uppföljning.

– Det vi kan konstatera är att utredningen visar på att vi har brustit i våra rutiner och att detta har inneburit onödigt lidande för våra patienter. Vi är mycket ledsna för vad som hänt och vill be om ursäkt och beklaga att patienter har kommit till skada. Vi kommer nu lämna utredningen till IVO för vidare hantering, säger Marga Brisman, chefläkare vid Skaraborgs Sjukhus.

De anmälda patientfallen gäller en speciell operationsmetod, den så kallade Ilizarov-metoden, och har vid samtliga tillfällen utförts av en och samma läkare. Det är fler än 500 patienter som opererats med Ilizarov-metoden vid Skaraborgs Sjukhus.

Läkaren är nu avstängd från sin tjänst vid Skaraborgs Sjukhus och den aktuella operationsmetoden har inte använts vid Skaraborgs Sjukhus sedan 2014.

– Vi har kontaktat samtliga patienter som finns i utredningen för en dialog och arbetar för fullt med att följa upp samtliga patienter som genomgått samma operationsmetod. Vi har också öppnat en särskild telefonlinje dit patienter som eventuellt är oroliga kan ringa och ställa frågor säger Marga Brisman.

För att minimera risken för liknande händelser i framtiden har arbetssätt och uppföljning vid Skaraborgs Sjukhus förändrats och man inför nu en rad nya rutiner för att stärka patientsäkerheten.

Med anledning av det inträffade följer Västra Götalandsregionen upp det regionala patientsäkerhetsarbetet. Det handlar bland annat om benägenhet och möjligheter att anmäla misstänkta missförhållanden samt den allmänna frågeställningen kring en tystnadskultur inom vården.

– Regionledningen ser ytterst allvarligt på det som beskrivs. De brister som påtalats i den oberoende rapporten är utomordentligt allvarliga, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Västra Götalandsregionen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet