Söndag 9 december 2018

400 miljoner till regionens sjukhus

Sjukhusen i Västra Götaland får dela på ytterligare 400 miljoner kronor.
-Genom att ge sjukhusen ökade resurser för att utföra mer vård vill vi kapa köer och skapa ekonomisk stabilitet, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Idag beslöt regionstyrelsen om en stor satsning på 400 extra miljoner för att stärka sjukhusvården i Västra Götalandsregionen och öka tillgängligheten.

Trots stora satsningar på sjukhusvården de senaste åren har sjukhusen generellt fortsatt att brottas med ekonomiska underskott, bland annat som en följd av den nya patientlagen och en sämre tillgänglighet till vård i Västra Götalandsregionen, resonerar regionledningen.

– Nu tar vi ytterligare krafttag och prioriterar en ekonomi i balans samt vårdköerna i Västra Götalandsregionen. Genom att ge sjukhusen ökade resurser för att utföra mer vård vill vi kapa köer och skapa ekonomisk stabilitet, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Beslutet innebär både att resurserna till valfrihetsvården stärks och att sjukhusen ges möjlighet till ersättning för den produktion av vård som görs över nuvarande beställning.

Valfrihetsvården – det vill säga regioninvånarnas möjlighet att få vård inom all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga och hos privata vårdgivare, som har avtal med något landsting – förstärks med 100 miljoner för att öka tillgängligheten för patienterna.

Ett riktat tillskott på 50 miljoner görs dessutom till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta ökade kostnader för nya avtal och uppdrag.

Den största förändringen som beslutet medför är att sjukhusen runt om i regionen ges ersättning för en del av den vård som utförs utöver ordinarie beställning. Genom att lyfta ersättningstaket skapas förutsättningar för sjukhusen att kunna utföra mer vård som kommer regionens invånare till del.

– Vi satsar 250 miljoner för att ge sjukhusen bättre möjligheter att styra över invånarnas behov av hälso- och sjukvård och möta deras behov, konstaterar Jonas Andersson.

Totalt innebär satsningen att 400 miljoner satsas för att stärka tillgängligheten. Finansieringen möjliggörs genom att regionen har en stark ekonomi och att centrala medel nu överförs till sjukhusen i regionen.

(S) kritiska

Socialdemokraterna är kritiska och menar att majoriteten nu tvingas ”krypa till korset”. Redan i budgeten för 2016 ville (S) satsa mer pengar på sjukhusen. De 400 miljonerna som nu beslutats blir därför mest konstgjord andning, menar (S) som i regionstyrelsen föreslog 750 miljoner kronor ytterligare till sjukhusen.

-Vi  ville ge sjukvården 450 miljoner i år och 300 miljoner ytterligare för nästa år. Till detta sa den moderatledda majoriteten nej. Och det beror inte på att det saknas pengar – resultatet i augusti visar ett överskott på 2,1 miljarder kronor – det saknas politisk vilja, menar oppositionsrådet Helen Eliasson (S).

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer