Onsdag 3 juni 2020

41,5 miljoner bortkastade regionkronor

Skaraborgs sjukhus Skövde.
Skaraborgs sjukhus Skövde.

Beslutet att stoppa ombyggnationen av det så kallade mottagningsblocket vid Skaraborgs sjukhus i Skövde kostar ändå regionen 41,5 miljoner kronor i så kallad förgäveskostnad. Det handlar om förarbeten och upphandlingar som redan gjorts.

På tisdag behandlar regionstyrelsens ägarutskott frågan. Förslaget till beslut är att kostnaden tas av regionens moderförvalting.

Sammanlagt handlar dessa kostnader på drygt 62 miljoner kronor för byggen i regionen som, av olika anledningar, inte blivit av. De kallas ”förgäveskostnader”

– Koncernkontorets bedömning att förgäveskostnader för identifierade projekt uppgår till total 61,9 miljoner kronor. Dessa utgifter har upparbetats under flera år. I avsaknad av ett tydligt regelverk kring vem som bär risken för förgäveskostnader för projekt som avslutas föreslår Koncernkontoret att moderförvaltningen belastas med, skriver regiondirektör Ann-Sofie Lodin i sin tjänsteskrivelse till ägarutskottets politiker.

Skaraborgs sjukhus står för lejonparten av dessa pengar; 41, 5 miljoner. Av dessa har förstudien kostat 2,5 miljoner kronor, programarbetet 4 miljoner kronor, systemupphandling 35 miljoner kronor samt en förstudie för kostenheten 40 000 kronor.

Det var i augusti som styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslöt att inte gå vidare med ombyggnaden av mottagningsblocket. Istället nöjde sig styrelsen med en PCB-sanering av lokalerna. Genom beslutet minskade styrelsen en framtida hyreshöjning motsvarande 25 miljoner kronor per år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer