Lördag 18 januari 2020

57 miljoner till stiftets kyrkor

Sedan flera år sker en successiv renovering av Mariestad domkyrkas fönster. Under 2020 får pastoratet 3,6 miljoner till detta arbete.
Sedan flera år sker en successiv renovering av Mariestad domkyrkas fönster. Under 2020 får pastoratet 3,6 miljoner till detta arbete.

Nästa år betalar Skara stift ut 57 miljoner kronor till kyrkorenoveringar. Den kyrka som får mest är S:t Nicolai i Lidköping.

– Det finns många angelägna projekt och vi hade egentligen behövt ungefär 20 miljoner till för att klara dessa, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

De pengar som nu fördelas av Skara stift gäller projekt som ska genomföras 2020. Mest pengar går till S:t Nicolai kyrka i Lidköping. Där ska det göras omfattande fasadarbeten och renovering av taket. Till detta får församlingen ett bidrag på 10,3 miljoner kronor.

Mariestad

Mariestads domkyrka hör till de återkommande bidragstagarna. Kyrkan är stor och när olika åtgärder ska genomföras handlar det därför om stora belopp. Sedan flera år sker en successiv renovering av kyrkans fönster. Under 2020 får pastoratet 3,6 miljoner till detta arbete.

Torn och tak som behöver lagas är den gemensamma nämnaren för flera pastorat som får miljonbelopp. Dit hör Borgunda kyrka 4,5 miljoner kronor, Vara kyrka 2,1, Grolanda kyrka, 1,5 och Norra Fågelås kyrka 1,3. Velinga kyrka får  1,3 miljoner kronor.

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer