Onsdag 26 september 2018

Allt fler åker kollektivt

Allt fler väljer kollektivtrafiken i Västsverige. Resandet med såväl bussar, båtar, spårvagnar och tåg har fortsatt öka under 2016. I Skaraborg ökar resandet med fem procent.

Till och med augusti 2016 gjordes det 194 miljoner resor med Västtrafik. Den största uppgången står busstrafiken för, där resandet ökat med tio procent.

Kundnöjdheten utvecklas positivt och ligger, enligt Västtrafik, på den högsta nivå sedan mätningarna startade 2013. 74 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik, vilket är en ökning med över 20 procentenheter på tre år. Nöjdheten med senaste resan är 94 procent.

– Kollektivtrafikens marknadsandel ökar och sett över en längre tidsperiod har vi en resandeutveckling som ligger i den absoluta toppen nationellt sett, vilket känns mycket bra, säger Lars Backström, vd Västtrafik
Bryter man ned resandeökningarna på delregional nivå ser det ut enligt följande: resandet i Göteborgsregionen har ökat med sex procent, i Skaraborg med fem procent, i Sjuhärad med tre procent och i Fyrbodal med sex procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer