Onsdag 26 februari 2020

Allt fler bygdegårdar

Fredsbergs bygdegård, Töreboda. Arkivbild från 1962. Föreningen är fortfarande aktiv. Foto: ArkivDigital AB
Fredsbergs bygdegård, Töreboda. Arkivbild från 1962. Föreningen är fortfarande aktiv. Foto: ArkivDigital AB

Antalet bygdegårdsföreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund fortsätter att öka för 46:e året i rad. Vid årsskiftet 2019–2020 fanns 1 447 medlemmar vilket är en nettoökning med 14 föreningar.

–Bygdegårdar betyder så mycket för det lokala föreningslivet, för sammanhållning och integration i bygden och är en plats för kulturupplevelser utanför städernas offentliga och kommersiella utbud. Föreningen kan även driva frågor för att påverka utvecklingen av bygden, säger Karin Fälldin, förbundschef i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsföreningar driver allmänna samlingslokaler som hyrs ut till alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Bygdegårdar hyrs ut till både fest och möten, föreningsverksamhet och kulturaktiviteter, föreningarna som driver bygdegårdarna har i många fall även egen verksamhet.

Antalet medlemmar har under 2019 också ökat i Skaraborg.Vid årsskiftet 2019-2020 var totalt 89 föreningar medlemmar i Skaraborg. Nya medlemmar 2019 är De ungas hus i Daretorp, Vårkumla Hembygdsförening och Jäla Hembygdsförening.

Även i följande bygdegårdsdistrikt ökade medlemstalet: Stockholms län, Uppsala, Blekinge, Skåne, Örebro län, Dalarna, Gävleborg samt Västerbotten.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer